Kolaj

Kolaj


Kolaj bermaksud potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan.
Ia juga boleh didefinisikan sebagai satu hasil kerja seni menyusun dan tampal sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih.
Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahan-bahan terbuang, jenis kekacang, berbagai jenis kertas dan fabrik.
Berbagai jenis bahan dilekat dan tampal disatu permukaan khas seperti kertas lukisan.
Mempunyai satu tema bagi sesuatu karya seni kolaj, dan semestinya pemilihan tema perlulah bersesuaian dengan tahap murid.